Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Üçgen Doğalgaz Sağlık TekstilTarım  San. Tic. Ltd. Şti. (“Tellallar”veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan http://www.tellallar.com/  adresindeyer alan web sitesinin, (“Portal”) kullanımı sırasında elde edilenve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul veşartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerinyorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkatealınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleriüzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Bununlaberaber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışındakullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğinihaizdir.    

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu GizlilikPolitikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Budoğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her alt kullanıcıdan:

·         Onay alınacağını,

·         Onay alınmazsa, AltKullanıcı’nın Portal’i kullanamayacağını,

·         Her bir Alt Kullanıcıiçin ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

Tellallar.com, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmetuygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek içinsürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır. Tellallar.com,bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdadetayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlemektedir.

Veriler Nasıl EldeEdilmektedir?

Tellallar.com, dahaetkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişiselverilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılaraktoplanmaktadır:

·           Doğrudan TarafımızaVermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Portal’ınkullanımı öncesinde veya sırasında, Tellallar.com’a Kullanıcıların kendiinisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişiselveriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Tellallar.com’a verilen tüm kişiselverileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri,anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu türverilere girmektedir.

·           PlatformumuzuKullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Tellallar.com’un sunduğuhizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıylaKullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verilerikapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgialanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Tellallar.com, onlinedavranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelenkullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bircookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresive hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlamalisteleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya daGörüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına görehedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarınınTellallar.com’a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısınaçerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgitoplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Verilerin toplanmasınailişkin detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Hangi VerilerToplanmaktadır?

Tellallar.com, yukarıda belirtilen metotlarla Kullanıcılardan çeşitlistatik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. Tellallar.com’untopladığı veriler, kullandığı hizmetler ile özelliklere bağlıdır.

İşbu başlık altında, Tellallar.com tarafından sunulan Hizmetler kapsamındaişlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verisayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksiaçıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm vekoşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileritanımlamaktadır. Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, telefon, adres, e-mailadresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlikfotokopisi ve diğer benzer veriler. Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcılarınüyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak içinkullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcınumaraları, ilan numaraları. Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet,tercih edilen dil ve benzeri veriler.

·           Kullanım Verileri ve SıkKullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplananveriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Tellallar.com’u veya ÇağrıMerkezlerini arama nedenleriniz, emlak endeksi kullanım bilgileri, ürününkullanıldığı tarih ve saat verileri, endeks sorgusu oluşturulan il, ilçe,mahalle, Portal üzerinden bakılan ürünler, metrekare fiyatları, önceliklendirmeseçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar,Portal’a son giriş tarihi, kullanılan Doping türü, gönderi türü, ziyaret edilenweb siteleri,  girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün veilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeriveriler.

·           Konum Verileri: Kullanıcıların hassasveya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve portadreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı Tellallar.com’un mobiluygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramakistemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

·           Ödeme Verileri: Ajans ve müşterifatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), üyeye gönderilenfaturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası,fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

·           İçerik Verileri: Markanın sahteolmadığına dair talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vs), ürününkişiye ait olduğunu ya da ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler (tapu,ruhsat, marka tescil belgesi gibi), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirimaçıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu,yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni,Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirmedurumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

Parmak izimi vermekzorunda mıyım?

Mobil uygulamada şifre kullanımı yerine parmak izi ile giriş uygulamasınıtercih edebilirsiniz. Mobil cihazın ayarlar kısmından yapacağınız parmak izitanımlaması ile gerçekleştirilecek işlem kapsamında Tellallar.com’a parmakiziniz hiçbir şekilde iletilmeyecektir. Mobil cihaz üzerinden Tellallar.com’asadece doğrulama ya da hata uyarısı gelmekte ve buna istinaden uygulamayagirişiniz sağlanmaktadır. Onay gelmediği takdirde işlemi tekrarlamaya ya dabaşka bir yolla giriş yapmaya yönlendirilirsiniz. Parmak izi ile girişseçeneğini cihazınızın ayarlar bölümünden her zaman kapatabilirsiniz.

Toplanan Veriler HangiAmaçla Kullanılmaktadır?

İşbu GizlilikPolitikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişiselverileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıdadetayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir.

Yukarıda yer alan verikategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıdabulabilirsiniz.

Ad ve İletişimBilgileri: şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyelmüşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, işgeliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon,  analiz,şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam,araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerinyürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol,optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrasıhizmetleri, dolandırıcılığın tespit edilmesi;

Kimlik Bilgileri:Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetleringeliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, işgeliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi,hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, riskyönetimi;

Demografik Veriler:promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçleringeliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, Kullanım verileri ve ilgialanları-sık kullanılanlar: Pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, riskyönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat,şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler,hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimisüreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Denetimve kontrol, risk yönetimi;

Ödeme Verileri:Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçleringeliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteriportföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim,kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında;

İçerik: İş geliştirme,optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonelfaaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içideğerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, satış sonrası süreçleringeliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesiölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek amacıylaişlenebilecektir.

Tellallar.com tarafındanPortal dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardantalep edilen bilgiler, Tellallar.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafındanbu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak,süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel Veriler NeredeDepolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişiselverileriniz yurtiçinde veya yurtdışında Tellallar.com’un ya da bağlıkuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmetservis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir veişlenebilir.

İşbu Gizlilik Politikasıkapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerindepolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülengüvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 

Veriler KimlerlePaylaşılmaktadır?

Tellallar.com, Kullanıcıya aitkişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri,Üyelik Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi(iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak,dolandırıcılığı tespit etmek, Hizmet’lerin geliştirilmesi, operasyoneldeğerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinindoğrulanması ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangibirisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargoşirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayetyönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar,danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medyamecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ilepaylaşabilecektir.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasındaonaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç GelirlerininAklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler HakkındaYönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödemekuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişiselverileriniz üçüncü kişiler ile işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam veamaçlarla paylaşılabilecektir.

Tellallar.com kişisel verileriyukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilereaktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Verilerinize ErişimHakkınız ve Düzeltme Talepleriniz

Kullanıcı, Tellallar.com’a başvurarak kendisiyle ilgili;

·         Kişisel verilerinişlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriişlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinişlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksikveya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         İlgili mevzuattaöngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesini isteme,

·         İlgili mevzuat uyarıncayapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerinmünhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanunaaykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesinitalep etme,

haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini aşağıda yer alan “Bize NasılUlaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilen iletişim kanalı ile www.tellallar.com’ailetebilecektir. Tellallar.com, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeliolumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununlabirlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel VerilerinKorunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kişisel Verileri SaklamaSüresi

Tellallar.com, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyişekilde faydalanabilmeleri için işbu Gizlilik Politikası ve ÜyelikSözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’ninmahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleriamaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Tellallar.com, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangibir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmalarıngerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarıncabelirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkinÖnlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Tellallar.com, kişiselverilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizinhukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişiselverilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyeyönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojilerikullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verileriniziKurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

Tellallar.com,Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikasıve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarakbaşkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Tellallar.com,işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarlaKullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dışkaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayetedeceğini beyan eder.

Ancak Portal üzerindenbaşka uygulamalara link verilmesi halinde, Tellallar.com uygulamaların gizlilikpolitikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik PolitikasıÜzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Tellallar.com, işbuGizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamaksuretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Tellallar.com’un GizlilikPolitikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığıtarihten itibaren geçerli olacaktır.

Bize NasılUlaşabilirsiniz?

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru vegüncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunlarıderhal                https://www.Tellallar.com/ adresindengüncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olmasıhalinde Tellallar.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

\\

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini de Cebrail Mah. Kırkçeşme Cad. No:2 KASTAMONU Türkiye adresime yazılıolarak iletebilecektir. Kullanıcı ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamındakişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir. 

Yazılım : Emlakkobi

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir